Legal disclaimer

 

Legal disclaimer

Ons website beleid

 

Juridische disclaimer

De juridische disclaimer verduidelijkt de voorwaarden waaronder informatie wordt verstrekt op de Author-e website, evenals de informatie verzamelings- en verspreidingspraktijken.

Het doel van deze website is om gebruikers te voorzien van informatie over de Author-e Suite en LearningBOX. Hoewel we geloven dat deze informatie accuraat is op het moment van publicatie, kunnen er omissies of onnauwkeurigheden zijn.

 

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de Author-e website

Wanneer u de websites van Author-e bezoekt, wordt automatisch enige niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzameld. Dit omvat domeinnamen, pagina-bezoeken en toegang, gedownloade bestanden, gebruikte zoekmachines, besturingssysteem, en type webbrowser. We slaan het IP-adres van de bezoeker niet op. Zie meer in onze Cookie statement.

Geen andere informatie wordt verzameld tenzij u het ons bewust toestuurt door het invullen van een contactformulier. Onder geen enkele omstandigheid verkopen, verhandelen, of openbaren we uw persoonlijke informatie aan derden. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, door bijvoorbeeld het indienen van een ingevuld contactformulier op de Author-e website, wordt gebruikt om te voldoen aan uw algemene en ondersteunende verzoeken en voor marketingdoeleinden. Zie meer in onze  Privacy statement.

 

Externe links

Bepaalde links op deze website verbinden naar andere websites die worden onderhouden door derden. Author-e BV. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige communicatie of materiaal beschikbaar op dergelijke gelinkte sites. Author-e BV. bedoelt de links op deze website niet als verwijzingen of aanbevelingen van de gelinkte entiteiten, die alleen voor uw gemak worden verstrekt.

 

Gebruik van materialen op de Author-e website

Alle informatie en documenten op de website zijn eigendom van Author-e BV. en/of haar leveranciers, en zijn beschermd door auteursrecht- en merkenwetten. U stemt ermee in om volledig te voldoen aan deze wetten.

Informatie van deze website mag alleen worden afgedrukt of gedownload voor uw eigen informatieve of educatieve doeleinden, op voorwaarde dat u alle oorspronkelijk opgenomen auteursrecht- en eigendomsberichten opneemt. U mag deze informatie niet verspreiden, tenzij de site een uitdrukkelijke uitnodiging of toestemming bevat om dit te doen.

 

Garanties

Author-e BV. is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de informatie die op deze website staat, of voor de resultaten verkregen uit het gebruik van de informatie die hierin wordt verstrekt. Alle informatie op deze website wordt geleverd "zoals deze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid. Author-e BV. geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Author-e BV. maakt ook geen vertegenwoordigingen of garanties met betrekking tot de toegankelijkheid of beschikbaarheid van de website.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid

Author-e BV., haar geaffilieerde entiteiten of hun bestuurders, directeuren, partners of werknemers zijn niet aansprakelijk (onder het recht van contract, het recht van onrechtmatige daden of anderszins) voor enig verlies, hoe dan ook ontstaan, of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, uit het gebruik van, of vertrouwen op, de materialen die de website vormen. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs als Author-e BV. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Wijzigingen in het beleid

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van wijzigingen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@authore.com.